Generalforsamling 4. marts 2006 i Lynettens Restaurant, Amager.

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen:

I henhold til bestyrelsesbeslutning om at afholde årets Generalforsamling (GF) skiftevis i Jylland og på Sjælland, sagt på anden måde, i tæt forbindelse med årets største bådudstilling i Danmark, har vi i år holdt mødet i Sejlklubben Lynettens Restaurant på det nordlige Amager. Således kunne de der ville, tage på udstilling efterfølgende, hvilket der var en del af forsamlingen der gjorde.

Ialt 14 personer var mødt frem. Finn Hendil valgtes til dirigent, som efterfølgende gav ordet til formand Henrik Søegaard for dennes beretning.
Her skal blot resuméres at bestyrelsen i den forgangne sæson har brugt tid på at stable årets træf på Fur og i Aarøsund på benene, hvilket lykkedes til tilfredshed. Vi havde endvidere håbet på et træf på Sjælland også, da antallet af Sjællandske Contrastsejlere har været støt stigende, men her fandtes ikke en villig 'lokal tovholder'.

Bestyrelsen genvalgtes og består stadig af formand Henrik Søegaard, kasserer Erik Skovsager og sekretær Lars Andersen. Som suppleant genvalgtes Johannes Dalbjerg.
Forsamlingen genvalgte Niels Bækdal som revisor, og Svend Aage Poulsgaard som suppleant for ham.

Erik Skovsager gennemgik regnskabet, og bemærkede videre at bestyrelsen har besluttet at uddele en gratis stander hv. andet år - første gang i år. Klubben har endvidere igen klubpolo's og -caps på lager, som kan erhverves ved henvendelse til Erik Skovsager. Priser er hhv. 225,- og 75,-.
Kontingent på kr. 75,- fortsætter uændret i 2006, og opkræves i øjeblikket til betaling inden 1. april.

Lars Andersen har overfor et bestyrelsesmedlem fra det svenske Contrastförbundet fremført tanken om et fælles nordisk, evt. 'globalt' Forum a la vores eget, hvortil klubbernes egne hjemmesider blot linker. Tanken er naturligvis videns- og erfaringsdeling på tværs af nationalitet. Der er ingen tekniske hindringer i en sådan løsning, men det vurderes at 'nogen' har brug for tid til at vænne sig til tanken. Den svenske klub er gammel i forhold til den danske, og historie og traditioner er ikke sådan at ændre på. Tiden må vise om der er interesse for sagen.

Under eventuelt fremsatte Poul Seilman ønske om et fællestræf på Samsø. Bestyrelsen har noteret ønsket og ser på sagen.

GF afsluttedes med dejlig frokost og et indslag fra Columbus Marine v/Bo Lindegaard om tovværk til ethvert formål. Et meget interessant indslag for os der er 'analfabeter' på dette emne.

p.b.v.
Lars Andersen

         

Klik på billede for at se det større - klik Tilbage for at vende tilbage.

 

Formanden har ordet

Bo Lindegaard, Columbus Marine, fortæller om tovværk

 

 

Tilbage til toppen