Generalforsamling/årsmøde d. 7. marts 2009 afholdt i Kolding Marina.

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen og flg. dokumenter:

Formandsberetning - Regnskab 2008 (alle pdf...)

Lørdag d. 7. marts dannede Kolding Bådelaugs lokaler atter rammen om årets generalforsamling.
Mødet samlede 12 deltagere, repræsenterende 9 både - alle fra Jylland. Claus Munch Andersen, C33/Kokomo, valgtes til dirigent, og efter en hurtig præsentationsrunde, aflagde formand Henrik Søegaard sin beretning.
Herefter gennemgik Erik Skovsager regnskabet for 2008, hvortil der ikke fremkom seriøse kommentarer...
Forsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at hæve det årlige kontingent fra kr. 75,- til 100,-, så der er lidt mere at 'stå imod' med i klubkassen.
Ingen forslag var i øvrigt indkommet, så forsamlingen gik over til valg til bestyrelsen. Uden modkandidater genvalgtes Erik Skovsager og Lars Andersen for en ny 2-årig periode.
Desuden genvalgtes suppleant Johs. Dalbjerg, samt revisor Niels Bækdal og dennes suppleant Sv. Aa. Poulsgaard.

Bestyrelsen havde opfordret deltagerne til at medbringe billeder og historier fra bådprojekter og evt. ture. Således havde bl.a. Jens J. Christensen, Gyldendal, C33/Campus, medbragt billeder af en række 'originale' idéer til forbedringer på båden.
I øvrigt gik snakken som sædvanligt over bordet om diverse emner, som de fremmødte havde behov for at vende med hinanden. Efter en let frokost var der afgang til bådmessen i Fredericia for de der havde denne plan.
Igen en vellykket generalforsamling var gennemført.

p.b.v.
Lars Andersen

         
 

Tilbage til toppen