Generalforsamling/årsmøde d. 6. marts 2010 afholdt i Sundby Sejlforenings lokaler.

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen og flg. dokumenter:

Formandsberetning - Regnskab 2009 (alle pdf...)

Årsmøde/generalforsamling blev afholdt i Sundby Sejlforenings lokaler lørdag d. 6. marts, samtidig med årets bådudstilling i Bella. Mødet var planlagt sådan, at der først var generalforsamling iht. vedtægterne og herefter et indslag med 2 Yanmar-repræsentanter.

p.b.v.
Lars Andersen

         
 

Tilbage til toppen