Generalforsamling/årsmøde d. 26. februar 2011 afholdt i Kolding Marina.

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen og flg. dokumenter:

Indkaldelse med dagsorden - Formandsberetning - Regnskab 2011 (alle pdf...)

Kolding Marina’s restaurant (under ombygning) dannede lørdag d. 26. februar rammen om klubbens årsmøde. Generalforsamlingen startede kl. 10 og herefter havde bestyrelsen inviteret Flemming fra FH-Marine i Vejen til at lægge op til en snak om varme, køl og el i båden.
Ved mødestart var den lækre Brunch klar – om det gode fremmøde havde med dette at gøre vides ikke, men den behagede vist de fleste og ikke mindre end 20 deltagere havde fundet vej. Flot!

Bestyrelsen foreslog Frede Duus som dirigent, hvilket han tydeligvis havde prøvet før og forberedt sig på. Formand Henrik Søgaard kom i sin beretning ind på følgende (klik på link til beretningen):
Klubben er på vej ind i sin 9. sæson og synes at have fundet ’sit leje’ med 50 medlemmer. Vi har netop taget afsked med Find Hendil, Sundby Sejlforening, der har været medlem siden starten. Træffenes vilkår, herunder vejrgudernes afgørende stød, da der var uindkaldt til landstræf i Ebeltoft i 2010. I 2011 er der lokaltræf i hhv. Limfjorden og det sydøstjyske. Bestyrelsen ser tiden an vedr. placering af årsmøderne, der indtil videre fortsætter skiftevis på Sjælland og i Jylland i tilslutning til messerne. Hjemmesiden er stadig stedet hvor vi primært deler viden og erfaringer, og der opfordres meget til at dele ud heraf. Hjemmesiden pågår for tiden en mindre opdatering af dels design, dels lettere omstruktureringer.
Der var ikke spørgsmål til beretningen, men derimod applaus til Henriks klare og velformulerede ord.

Regnskabet for 2010 (klik på link til regnskab) blev gennemgået af kasserer Erik Skovsager. Overskuddet blev godt 2.500 kr., aktiverne stort set som sidste år er godt 17.000 kr., hvoraf de godt 12.000 kr. står på klubbens bankkonto og resten i form af trøjer og andre sager. Der pågår en svag opsparing, men som Erik nævnte, kan vi om 2 år fejre 10-års jubilæum, og mon ikke det skal markeres på en anden vis.
Klubben har fået 2 nye medlemmer mod slutningen af 2010. Forsamlingen roste, som formanden, Erik for regnskabet, og det vedtoges at bibeholde det årlige kontingent på beskedne 100 kr.

På valg til bestyrelsen i år var Erik Skovsager og Lars Andersen, hvor sidstnævnte måtte se sig genvalgt efter et kikset forsøg på at få en anden kandidat på banen… tårerne var dog tørre, og begge takkede for valget til den næste 2-års periode.

Suppleant Johannes Dalbjerg, revisor Niels Bækdal og revisorsuppleant Sv. Aage Poulsgaard genvalgtes ligeledes for det næste år.

Der var ikke anmeldt indlæg til punktet Eventuelt, men der udspandt sig dog enkelte snakke, herunder fortalte Tom Winther Hansen at Sundby Sejlforenings medlemmer meget solidarisk havde sparet op til fremtiden… - midlerne var dog desværre placeret I Amagerbanken..! Der blev desuden drøftet placering af de lokale træf, som bestyrelsen lyttede interesseret til. Endelig kunne Johannes Dalbjerg meddele at han har et ror til en 36’er til salg – enkelte mente nu nok han kunne finde et sted at skrue det ekstra ror på…

Generalforsamlingen afsluttedes og Flemming fra FH Marine tog hul på snakken med en orientering om forskellige fabrikater luftfyr til både, herunder et for redaktøren ukendt italiensk fyr ved navn Stroco, se www.stroko.dk. Snakken nåede vidt omkring til gasinstallation, vinterklargøring og behandling af dieselpest og rensning af dieseltanken. Det er umuligt at referere den ene times bådsnak her, men Flemming havde tydeligvis erfaring med mangt og meget, og mange fik svar på de spørgsmål de havde.
Stor tak til Flemming der kunne hjembringe et par flasker rød for tjansen, og måske nogle kontakter i fremtiden, hvem ved.

p.b.v.
Lars Andersen

         
 

Tilbage til toppen