Generalforsamling/årsmøde d. 25. februar 2012 afholdt i Sundby Sejlforenings Restaurant, Amager.

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen og flg. dokumenter:

Formandsberetning - Regnskab 2011 (alle pdf...)


Der henvises til den udsendte dagsordens punkter.
I henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning følger stedet for afholdelse af klubbens årlige generalforsamling årets største bådmesse, således at man efter mødet let kan tage videre på messe – 2 fluer med ét smæk, som man siger. Selvom der synes at være (have været?) rod i systemet pga. flere messearrangører, var det i år i Bella, og bestyrelsen havde som i 2010 valgt at booke et hjørne i Sundby Sejlforenings Restaurant, Amager.

Fremmødet var beskedent med 11 personer, repræsenterende 7 både.

Erik Jeppesen (Fridolin) accepterede valget som dirigent og mødet var i gang.
Formanden Henrik Søgaard (Nelle Blue) var ikke tilstede grundet arbejde i udlandet, hvorfor han suppleredes af suppleant Johannes Dalbjerg (Aurora). Beretningen var dog forfattet af Henrik, og der skal her blot refereres kort, idet man kan læse beretningen i hele sin længde via link her på siden.
Der mindedes om at foreningen i 2013 kan fejre sit 10-års jubilæum, medlemmerne er stort set fordelt over hele landet, men med størst koncentration i Limfjordsområdet og i Bælt-regionen. Bestyrelsesarbejdet søges hele tiden at være i overensstemmelse med medlemmernes ønsker, som de blev givet til kende via spørgeundersøgelsen for et par år tilbage.
Bestyrelsen har ’officielt’ mødtes en enkelt gang, det var til nytårstaflen hos Johannes og Jette i Herning i januar. Hertil har der været ganske megen kommunikation via mail.
Vi forsøger at holde kontakt med den svenske søsterklub – i Norge er der ikke længere en Contrastklub. Login til den svenske hjemmeside skiftes årligt i foråret efter deres generalforsamling. Koder meddeles i vores eget forum (red.).
Klubbens hjemmeside skønnes at være klubbens største aktiv, med overraskende mange månedlige besøg.
Vi har stadig lidt forskellige Contrast-effekter, poloer, caps og klistermærker, men forsøger at minimere lageret og begrænse udbuddet.
Tak til Kolding Marine Center for sponsoratet med 10% rabat på alt bådudstyr.
Endelig ønskede Henrik at sige tak for årene ved roret i klubben, idet han for længst har meddelt sin afgang ved denne generalforsamling.
Der var ikke kommentarer til beretningen, som herefter godkendtes.

Erik Skovsager (Céleste) fremlagde klubbens regnskab, der som altid er tjekket og stemmer til mindste ørebeløb. Overskuddet udgør beskedne kr. 861, men det skal ses i forhold til at der er indkøbt klubstander til alle medlemmer og et mindre reservelager. Standeren udsendes, når kontingentet for 2012 er betalt.
Erik appellerer stærkt til at betale til tiden, så han undgår at spilde tiden med at rykke for beskedne kr. 100,-, som det koster om året.
Regnskabet kan ses via link her på siden. Selvom klubben stille og roligt akkumulerer kapital vedtog generalforsamlingen uændret kontingent for 2012, idet det forventes at jubilæet i 2013 vil tære på bogen.
Regnskabet blev vedtaget.

Valg af Formand – bestyrelsen havde en kandidat til bestyrelsen, Tom Winther Hansen (Love’n fight). Der udspandt sig en mindre debat om tolkning af vedtægternes §6, men der var dog enighed om den pragmatiske udgang, at bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen, også mht. ’formandskasketten’.
Der var ikke andre kandidater, hvorefter Tom ønskedes tillykke med valget.

Valg af Suppleant – Johannes Dalbjerg accepterede genvalg for det kommende år.
Det samme var tilfældet med Revisor Niels Bækdal (Havfruen) og dennes suppleant Sv. Aage Poulsgaard (Kyrie).

Der var ikke egentlige punkter til eventuelt, men der udspandt sig en snak om bådstativer efter Panthaenius’ billede i seneste blad fra dem af et medlems væltede båd i Skive, ’Piona’. Det var dog blødt underlag der var skyld i uheldet, og ikke det nye standardiserede stativ.

Bestyrelsen søger at sørge for et indslag, f.eks. fra en leverandør, efter generalforsamlingen. I år var indslaget aftalt med poleringsfirmaet Renskib, men således at interesserede kunne møde op på messestanden kl. 16 til snak og evt. demonstration.
Kun 3 havde dog fundet standen kl. 16, hvorfor det blev ved en snak om Renskibs metoder og produkter. Andre interesserede henvises til renskib.dk og til vores hjemmesides Forum, hvor undertegnede sidste år postede en metodebeskrivelse til poleringsarbejdet.

Tom (Love’n fight) havde medbragt projektor og fortalte om lidt af hvert med billeder, bl.a. om brændselsceller!

p.b.v.
Lars Andersen

Billeder fra GF 2012:

         
 

Tilbage til toppen