Generalforsamling/årsmøde d. 22. februar 2014 afholdt i Roskilde på Restaurant Store Børs.

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen og flg. dokumenter:

Referat - Regnskab 2013 (alle pdf...)

Da kasserer Erik Skovsager går af ved næste GF, har han beskrevet kasserens opgaver i dette bilag.

 

 

 

 

 

 


 

         
 

Tilbage til toppen